Wzór podania o pracę dla Opiekunki Dziecięcej


Wzór podania o pracę Opiekunka DziecięcaPodanie o pracę jest dokumentem składanym wyłącznie z własnej inicjatywy aplikującego. Warto zrobić to osobiście, aby zostać zapamiętanym przez potencjalnego pracodawcę. Osoby poszukujące pracy na stanowisku wymagającym częstych kontaktów z dziećmi muszą odznaczać się empatią, tolerancją i cierpliwością. Szablon podania o pracę dla Opiekunki Dziecięcej został opracowany z myślą o kandydatkach posiadających wykształcenie minimum średnie.


Pobierz CV Opiekunka Dziecięca


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Opiekunki Dziecięcej:

Wzór CV Opiekunka Dziecięca

Wzór listu motywacyjnego Opiekunka Dziecięca


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Opiekunki Dziecięcej:

1. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

2. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. List motywacyjny różni się tym, że jest on on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.

3. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole złożyć własnoręczny podpis.

4. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest pisanie nieprawdy. Kłamstwo zostanie szybko zauważone, a my będziemy skreśleni już na samym starcie.

5. Podanie o prace jest redagowane i roznoszone z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. List motywacyjny różni się tym, że jest on odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

6. Podanie o pracę należy wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. Pismo powinno zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

7. Razem z podaniem o pracę warto napisać CV i list motywacyjny. W dokumentach tych warto napisać: doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły, przebyte kursy oraz opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.


Podanie o pracę Opiekunka Dziecięca