Wzór podania o pracę dla Strażnika Miejskiego


Wzór podania o pracę Strażnik MiejskiPodanie o pracę jest dokumentem służącym do przedłożenia prośby o zatrudnienie. Informacje zawarte w podaniu powinny krótko i zwięźle przedstawić sylwetkę osoby aplikującej. Szablon podania o pracę dla Strażnika Miejskiego został opracowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie średnie, a także prawo jazdy kat. B. Pracodawcy poszukują kandydatów odpowiedzialnych i sumiennych. Mile widziana jest znajomość języka obcego.


Pobierz CV Strażnik Miejski


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Strażnika Miejskiego:

Wzór CV Strażnik Miejski

Wzór listu motywacyjnego Strażnik Miejski


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Strażnika Miejskiego:

1. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

2. Podanie o pracę należy wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Dokument zawiera prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

3. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest pisanie nieprawdy. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my będziemy skreśleni już na samym początku.

4. Podanie o pracę jest podobne do innych oficjalnych pism. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

5. Do podania warto również załączyć profesjonalnie napisane CV oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, ukończone szkoły, przebyte szkolenia oraz opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

6. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa różne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i charakterystyką naszego doświadczenia zawodowego.

7. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy listem, jednak najlepiej jest samodzielnie przynieść dokument do firmy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.


Podanie o pracę Strażnik Miejski