Wzór CV dla Masażysty


Wzór CV MasażystaNajważniejszym dokumentem aplikacyjnym jest życiorys zawodowy, powszechnie znany jako CV. Zawiera on najistotniejsze informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kandydata. Schemat CV dla Masażysty został stworzony z myślą o osobach odpowiedzialnych, komunikatywnych i samodzielnych. W zawodzie tym oprócz kierunkowego wykształcenia, istotne jest także doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


Pobierz CV Masażysta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Masażysty:

Wzór listu motywacyjnego Masażysta

Wzór podania o pracę Masażysta


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Masażysty:

1. Osoby z dużym doświadczeniem powinny wybrać wyłącznie te prace i umiejętności, które są tożsame lub zbieżne z nowym stanowiskiem pracy.

2. Są trzy rodzaje CV: CV chronologiczne, funkcjonalne oraz hybrydowe. Można się również spotkać z dokumentem artystycznym, który jest przeznaczony tylko dla zawodów twórczych, jak na przykład: grafik, plastyk czy projektant.

3. Na samym końcu CV umieszcza się klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dokument bez tego zapisu będzie odrzucony na samym początku. Przykładowy zwrot: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

4. Curriculum Vitae nie jest dokumentem uniwersalnym lecz naszą autopromocją, która powinna zainteresować pracodawcę. Skuteczne CV ma wyróżniać kandydata spośród innych kandydatów, podkreślając jego umiejętności i kwalifikacje.

5. CV powinno być napisane w formie bezosobowej. Dzięki temu dokument będzie zwięzły, zawierając przy tym maksymalnie dużo faktów.

6. Nie ma jednego sprawdzonego wzoru Curriculum Vitae, które sprawdzi się do każdego ogłoszenia o pracę. Jest to dokument indywidualny, który musi być uszyty na miarę do danej oferty pracy oraz dla konkretnej osoby.

7. Opisując szczeble edukacji trzeba napisać całą nazwę szkoły, daty rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz profil szkoły. Można również napisać temat pracy dyplomowej, jeśli ma związek z pracą zawodową.


CV Masażysta
Tagi: