Wzór CV dla Stażysty


Wzór CV StażystaNajważniejszym źródłem informacji o kandydacie jest jego życiorys zawodowy. Zawiera on nie tylko dane dotyczące wykształcenia i poprzednich miejsc pracy. Pracodawca może się dowiedzieć o indywidualnych predyspozycjach kandydata. Schemat Curriculum Vitae dla Stażysty przygotowany został pod kątem osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego w danej branży. O staż mogą starać się osoby bezrobotne.


Pobierz CV Stażysta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Stażysty:

Wzór listu motywacyjnego Stażysta

Wzór podania o pracę Stażysta


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Stażysty:

1. Curriculum Vitae to inaczej życiorys zawodowy, czyli opis historii zatrudnienia.

2. Opisując szczeble edukacji warto napisać pełną nazwę szkoły, daty trwania nauki oraz profil szkoły. Można również napisać tytuł pracy magisterskiej, jeśli ma związek z nową pracą.

3. CV hybrydowe łączy Curriculum Vitae chronologiczne i funkcjonalne. Ta forma daje najwięcej swobody kandydatom, gdyż pozwala łączyć umiejętności kandydata wraz z jego historią kariery.

4. CV chronologiczne jest najbardziej popularnym rodzajem dokumentu. Zawarte w nim informacje są opisane odwrotnie chronologicznie, czyli od najnowszych i kończą na najstarszych. W dokumencie powinny być informacje o edukacji, przebiegu zatrudnienia, umiejętnościach, szkoleniach i nasze cechy charakteru i zainteresowania.

5. Informacje zawarte w CV dotyczą przebiegu kariery zawodowej. W CV trzeba napisać o doświadczeniu zawodowym, karierze naukowej, edukacji, umiejętnościach i cechach osobowości.

6. Curriculum Vitae jest podstawowym dokumentem aplikacyjnym, dlatego trzeba poświęcić mu kilka godzin. Od tego jak będzie wyglądało nasze CV zależy czy dostaniemy wymarzoną prace.

7. Dokument CV musi być przejrzysty i prosty w odbiorze. Należy go stworzyć na komputerze i wydrukować na czystym papierze. Niedopuszczalne jest w XXI w. pisanie dokumentów rekrutacyjnych długopisem.


CV Stażysta
Tagi: