Wzór podania o pracę dla Górnika


Wzór podania o pracę GórnikKandydaci zainteresowani posadą w zakładzie pracy, który nie prowadzi aktualnie procesu rekrutacji mogą skorzystać z podania o pracę. Schemat podania o pracę dla Górnika został przygotowany z myślą o osobach odpowiedzialnych, samodzielnych, zdyscyplinowanych i spostrzegawczych. Mile widziani na tym stanowisku są aplikujący legitymujący się wykształceniem średnim, a także doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku.


Pobierz CV Grafik Komputerowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Górnika:

Wzór CV Górnik

Wzór listu motywacyjnego Górnik


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Górnika:

1. Podanie o pracę należy wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Do podania warto również dołączyć dobrze napisane Curriculum Vitae i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, przebieg edukacji, przebyte szkolenia i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

3. Podanie o pracę najlepiej przynieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości można wysłać plik dokumentów listownie lub elektronicznie.

4. W podaniu o pracę należy krótko i zwięźle opisać nasze cechy charakteru, umiejętności a także przymioty, które przekonają właściciela firmy do zatrudnienia nas.

5. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. W odróżnieniu list motywacyjny jest on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.

6. Redagując podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na przejrzystość oraz formę wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje, bez zbędnych opisów.

7. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.


Podanie o pracę Górnik
Tagi: