Wzór podania o pracę dla Inżyniear Budowy


Wzór podania o pracę Inżynier BudowyDokumenty aplikacyjne nie są niczym innym jak formą reklamy kandydata na dane stanowisko. Schemat podania o pracę dla Inżyniera Budowy został stworzony z myślą o osobach odpowiedzialnych, które posiadają zdolności negocjacyjne i predyspozycje kierownicze. Pracodawcy preferują kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym inżynierskim. Mile widziane jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


Pobierz CV Inżynier Budowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Inżyniear Budowy:

Wzór CV Inżynier Budowy

Wzór listu motywacyjnego Inżynier Budowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Inżyniear Budowy:

1. Podanie o pracę podobne w swej budowie jest do innych dokumentów. Z samej góry umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

2. Dokument musi również zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

3. Redagując podanie o pracę bezwzględnie należy podać nazwę stanowiska pracy na jakie chcemy aplikować.

4. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

5. Podanie o pracę można wysłać listownie do pracodawcy, jednak najlepiej jest samodzielnie zanieść dokumenty do firmy, tak aby mieć możliwość wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

6. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

7. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. W odróżnieniu list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie pracy.


Podanie o pracę Inżynier Budowy