Wzór podania o pracę dla Pielęgniarki


Wzór podania o pracę PielęgniarkaW podaniu o pracę powinna znaleźć się prośba o zatrudnienie na dane stanowisko pracy w określonej firmie. Szablon podania o pracę dla Pielęgniarki został przygotowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie medyczne z zakresu pielęgniarstwa. Pracodawcy poszukują na to stanowisko osób odpowiedzialnych, cierpliwych i samodzielnych. Mile widziane jest doświadczenie w pracy i umiejętność pracy pod presją czasu..


Pobierz CV Pielęgniarka


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Pielęgniarki:

Wzór CV Pielęgniarka

Wzór listu motywacyjnego Pielęgniarka


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Pielęgniarki:

1. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną, warto w piśmie przywołać nasze atuty, cechy charakteru i umiejętności przydatne w pracy.

2. Na dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

3. W nagłówku dokumentu powinno się wpisać miejscowość i datę, poniżej w lewym rogu własne dane adresowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.

4. Podanie o pracę i list motywacyjny są dwoma różnymi dokumentami. Jest to duży błąd i może zostać źle odebrany przez pracodawcę.

5. Redagując podanie o pracę bezwzględnie należy podać stanowisko pracy na jakie chcemy aplikować.

6. Redagując podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na estetykę i formę wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez zbędnych opisów.

7. Do podania dobrze jest dołączyć dobrze napisane CV oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, ukończone szkoły, przebyte kursy oraz opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.


Podanie o pracę Pielęgniarka