Wzór podania o pracę dla Stewardessy


Wzór podania o pracę StewardessaPodanie o pracę składa się przede wszystkim w pracodawcy, który nie przeprowadza w danej chwili procesu rekrutacji. Niestety osoby zainteresowane pracą na stanowisku stewardessy muszą być przygotowane na liczne wymagania, konieczne do spełnienia. Najważniejszym, uwzględnionym w szablonie podania o pracę dla Stewardessy jest bardzo dobra kondycja fizyczna, odpowiednie umiejętności, a także znajomość języków obcych.


Pobierz CV Stewardessa


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Stewardessy:

Wzór CV Stewardessa

Wzór listu motywacyjnego Stewardessa


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Stewardessy:

1. Podanie o prace jest pisane i rozsyłane z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. List motywacyjny różni się tym, że jest on odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

2. Pisząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na estetykę i formę wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje, bez zbędnych opisów.

3. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Dokument zawiera prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

4. Do podania warto również dołączyć dobrze napisane CV i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, przebieg edukacji, przebyte kursy i opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.

5. Dokument musi także zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

6. W podaniu o pracę można umieścić ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której kierujemy dokument jako: prezes, właściciel czy dyrektor.

7. Redagując podanie o pracę bezwzględnie trzeba podać nazwę stanowiska pracy na jakie chcemy aplikować.


Podanie o pracę Stewardessa